Dlaczego studia u nas?

– wymagamy jedynie świadectwa ukończenia szkoły średniej!
– nie wprowadzamy ograniczeń wieku! (18+)
– wydajemy międzynarodowy dyplom!
– możliwe są dofinansowania!
– łączysz pasję i pewny zawód o międzynarodowym zasięgu!
– jako jedyni w Polsce kształcimy z efektów specjalnych SFX i protetyki!
– kształcimy czołową kadrę zawodową od przeszło 22 lat!
– nasi Studenci z powodzeniem i sukcesami pracują w mediach, show biznesie, filmie i sztuce w Polsce oraz zagranicą!
– Wykładowcy Uczelni to mistrzowie zawodu o międzynarodowej praktyce i udokumentowanych sukcesach!

Studiuj z nami! Dołącz do najlepszych!

Potrzebujesz więcej informacji? : info@dziewulscy.pl


WARUNKI REKRUTACJI:

  • wypełnienie  FORMULARZA zgłoszeniowego STUDIUM.
  • wpłacenie wpisowego w wysokości 1599 zł (dotyczy wszystkich wydziałów MSD).
  • przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy świadectwa maturalnego).

WPISANIE NA LISTĘ SŁUCHACZY:

  • należy przesłać drogą elektroniczną FORMULARZ zgłoszeniowy STUDIUM (kliknij aby ściągnąć) *
  • w terminie 3-ch dni od przesłania FORMULARZA zgłoszeniowego STUDIUM prosimy o kontakt telefoniczny w celu dopełnienia pozostałych formalności wynikających z procesu rekrutacji.
  • należy niezwłocznie po wpłaceniu wpisowego skontaktować się z nami telefonicznie w celu potwierdzenia miejsca w grupie na wybranym wydziale MSD.

FORMULARZ zgłoszeniowy STUDIUM można również wypełnić osobiście w siedzibie STUDIUM.

TERMINY ZAPISÓW NA WYDZIAŁY:

Zapisy przyjmowane są przez cały rok do momentu zamknięcia list na poszczególne kierunki w jednym naborze
– tylko letnim (do końca września / początek zajęć w październiku)

 WPISOWE W PROMOCJI 2021:
–  1499 zł. na wszystkie Wydziały

ZAPYTAJ O DOFINANSOWANIA! (osoby niepracujące)
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!