Dlaczego studia u nas?

 • – wymagamy jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej!
  – nie wprowadzamy ograniczeń wieku! (19+)
  – wydajemy międzynarodowy dyplom!
  – możliwe są dofinansowania!
  – łączysz pasję i pewny zawód o międzynarodowym zasięgu!
  – jako jedyni w Polsce kształcimy z efektów specjalnych SFX i protetyki!
 • – kształcimy czołową kadrę zawodową od przeszło 22 lat!
 • – nasi Studenci z powodzeniem i sukcesami pracują w mediach, show biznesie, filmie i sztuce w Polsce oraz zagranicą!
  – Wykładowcy Uczelni to mistrzowie zawodu o międzynarodowej praktyce i udokumentowanych sukcesach!

Studiuj z nami! Dołącz do najlepszych!

Potrzebujesz więcej informacji? : info@dziewulscy.pl


WARUNKI REKRUTACJI:

 • wypełnienie ankiety personalnej oraz FORMULARZA zgłoszeniowego STUDIUM.
 • przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy świadectwa maturalnego!)
 • wpłacenie zaliczki na poczet wpisowego w wysokości 700 zł na wybrany kierunek nauki (I transza).
 • nie wymagamy świadectwa maturalnego.

 

WPISANIE NA LISTĘ SŁUCHACZY:

 • należy przesłać drogą elektroniczną FORMULARZ zgłoszeniowy STUDIUM (kliknij aby ściągnąć) *
 • w terminie 3-ch dni od przesłania FORMULARZA zgłoszeniowego STUDIUM prosimy o kontakt telefoniczny  z sekretariatem szkoły w celu dopełnienia pozostałych formalności wynikających z procesu rekrutacji (wpłata zaliczki na wpisowe).
 •  II transzę kosztów wpisowego w wysokości 799 zł należy uiścić do dnia 30 września b.r. (w naborze letnim) lub do dnia 31 marca b.r. (w naborze zimowym).

FORMULARZ zgłoszeniowy STUDIUM można również wypełnić osobiście w siedzibie STUDIUM.

 

TERMINY ZAPISÓW NA WYDZIAŁY:

Zapisy przyjmowane są przez cały rok do momentu zamknięcia list na poszczególne kierunki w dwóch naborach:
letnim (do końca września / początek zajęć w październiku)
zimowym (do końca marca / początek zajęć w kwietniu)

 

WPISOWE:
–  1499 zł. na wszystkie Wydziały

ZAPYTAJ O DOFINANSOWANIA! (osoby niepracujące)

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!