Wpisowe na wszystkie wydziały tylko 1499 zł. Ilość miejsc ograniczona.

Uwaga! Wszystkie osoby niepracujące mogą uzyskać sfinansowanie nauki przez swój Urząd Pracy! O szczegóły pytaj w siedzibie Szkoły.

REKRUTACJA STUDIUM

Warunkiem przyjęcia do Studium jest wypełnienie ankiety personalnej oraz FORMULARZA zgłoszeniowego STUDIUM, przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej i wpłacenie zaliczki na poczet wpisowego w wysokości 700 zł na wybrany kierunek nauki.

1. W celu wpisania się na listę słuchaczy należy przesłać drogą elektroniczną FORMULARZ zgłoszeniowy STUDIUM ze strony www.dziewulscy.pl.
2. W terminie 3-ch dni od przesłania FORMULARZA zgłoszeniowego STUDIUM należy zadzwonić do Szkoły w celu dopełnienia formalności wynikających z procesu rekrutacji oraz wpłacenia zaliczki na poczet wpisowego w wysokości 700 zł.
3. Pozostałe 799 zł wpisowego należy uiścić do dnia 30 września b.r. (w naborze letnim) lub do dnia 31 marca b.r. (w naborze zimowym).

FORMULARZ zgłoszeniowy STUDIUM można również wypełnić osobiście w siedzibie STUDIUM.

Zapisy przyjmujemy przez cały rok do momentu zamknięcia list na poszczególne kierunki w dwóch naborach:
letnim (do końca września / początek zajęć w październiku)
zimowym (do końca marca / początek zajęć w kwietniu)

STUDIUJ u nas BEZ MATURY i spełniaj swoje marzenia! Aby uczyć się w MSD wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.